محـصــولات پـــرفـروش

مــاهـــی هــا

مــــیــگــــو هــــــا

مــحصـولات صــادراتـــی

میگو و ماهی رو از جنوب بدون واسطه بگیر!

تحویل ۲۴ساعته برای سرتاسر ایران عزیز

مشاوره رایگان

همیشه و همه لحاظ آماده راهنمایی شما در خرید و مشاوره در خصوص محصولات

تضمین تازگی محصول

تمامی محصولات ما صید روز هستند که مستقیم از صیاد خریداری میشوند

ارسال اکسپرس

ارسال فوری ۲۴-۷۲ ساعته به سرتا سر ایران

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر ایران

مـحـصـولات مـا